Đóng

Vinatex Phu Hung Joint Stock Company

-NĂNG LỰC: 21600 CỌC SỢI (NHÀ MÁY 1) + 22800 CỌC SỢI (NHÀ MÁY 2)

-CHI SỐ: NE 20-40 (CHI SỐ MÁY KÉO SỢI)

-MẶT HÀNG:  CVCM, CVCD, TCCM, TCCD, RECYCLED YARN,..

-SẢN LƯỢNG: 490 TẤN (NHÀ MÁY 1) + 517 TẤN (NHÀ MÁY 2)

-CHỨNG CHỈ ĐANG ÁP DỤNG: OEKO-TEX STANDARD 100, USA COTTON LICENSE, COTTON TRUST PROTOCOL

THÔNG TIN VỀ NHÀ MÁY

Yếu tố chất lượng đầu vào

Đầu vào của Doanh nghiệp sản xuất sợi chính là Cotton và Polyester. Trong đó cotton mang nhiều yếu tố tự nhiên mà Doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẻ từ đầu vào. 

Yếu tố chất lượng trong sản xuất

Trong sản xuất, chất lượng của sản phẩm được quyết định bởi nhiều yếu tố gồm nguyên liệu và quá trình vận hành máy móc. Việc kiểm soát sản xuất vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đầu ra. 

Yếu tố chất lượng sản phẩm đầu ra

Khâu cuối cùng khi sản phẩm đã được tạo thành cũng được kiểm soát chặt chẻ nhưng đầu vào và trong sản xuất. Việc này chốt chặn chất lượng đầu ra của sản phẩm để có những điều chỉnh hợp lý. 

Yếu tố chất lượng về những gì chúng tôi cung cấp

Chất lượng của chúng tôi không đơn thuần chỉ là sản phẩm được cân đong đo đếm trên một quả sợi mà đó còn là dịch vụ chúng tối cung cấp đến khách hàng. 

KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN

44400
Quy mô của nhà máy (cọc sợi)
12000
Sản lượng xuất khẩu hàng năm (đơn vị: nghìn tấn)
25000
Doanh thu xuất khẩu hàng năm (đơn vị: nghìn dollar)