Đóng

Dự án

Th3 24, 2019

Gian Máy Bông Chải

Cotton Processing Line By Saurer Jintan Textile Machinery 01 LINE Polyester Processing Line By Saurer Jintan Textile Machinery 01 LINE Carding Machine, Model JSC228A, by Saurer Jintan Textile Machinery 19 SETS Sau đây là một vài hình ảnh về gian máy:  

24/03/2019 Quản Trị

Th3 24, 2019

Gian Máy Ghép

Drawing Frames without autoleveler, model TMFD81S, By Hubei Tianmen Textile machinery 12 sets Drawing Frames with autoleveler, Type RSB-D45, By Rieter Machine Works 05 sets Sliver Lap, Model JSFA360A, By Jiangsu Kaihong Machinery 02 sets Comber, Model JSFA388A, Jiangsu Kaigong Machinery 12 sets Roving Frames, Model FA-494-120, CMT-Hicorp Machinery 06 sets Sau đây là một vài hình ảnh về gian máy:

24/03/2019 Quản Trị

Th3 24, 2019

Phòng Chất Lượng

Uster Tester 5 with 2013 Version; Mic tester, By uster Technology AG 02 sets Nati tester, By Keisokki 01 set Strength Tester, Electronic Twist Lab, Electronic Wrap reel, by Mesdan S.P.A 03 sets Sau đây là một vài hình ảnh về trang thiết bị:  

24/03/2019 Quản Trị