Đóng

Liên hệ

Thông tin liên hệ

KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Phòng Kinh Doanh:
E-mail:  nguyenlenhuy0208@gmail.com
Số điện thoại:  +84934933452

Phòng Kế Toán – Tài chính:
Email:  ngocbd@vinatexphuhung.com.vn
Số điện thoại: +84934950550

Phòng TCHC và Nhân Sự::
Email:  phuongkt26@gmail.com
Số điện thoại: +84349825564

Liên hệ