Đóng
Thông tin liên hệ

KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Phòng Kinh Doanh:
E-mail:  totrang@vinatexphuhung.com.vn
Số điện thoại: +84935853300

Phòng Kế Toán – Tài chính:
Email:  ngocbd@vinatexphuhung.com.vn
Số điện thoại: +84934950550

Phòng TCHC và Nhân Sự::
Email:  aivn@vinatexphuhung.com.vn 
Số điện thoại: +84935252504

Liên hệ