Đóng

Tin tức

VINATEX PHÚ HƯNG ĐẠT CHỨNG CHỈ IRECS (INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE STANDARD) VỀ VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY

I-REC (International Renewable Energy Certificate) là một chứng chỉ chứng minh rằng năng lượng hoặc điện năng sản xuất tại doanh nghiệp đến từ nguồn năng lượng tái tạo. Trong giai đoạn từ 01/07/2021 đến 30/04/2022, Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng đã đạt được chứng chỉ IRECS về việc sử dụng năng lượng từ nguồn năng lượng mặt trời để tạo thành nguồn điện năng phục vụ sản xuất tại Nhà máy sợi của Công ty. Cụ thể, 958 MWh (tương ứng với 958 đơn vị REC) đã được tạo ra khi nhà máy sử dụng Hệ thống pin mặt trời PV trên mái nhà. 

Khi đạt được chứng chỉ này, doanh nghiệp có thể tuyên bố nguồn năng lượng mình sử dụng là nguồn năng lượng sạch được tái tạo từ các nguồn năng lượng thiên nhiên. Mỗi đơn REC được chứng nhận tương ứng 1 MWH điện được tạo ra. Đây là một chứng chỉ quốc tế phổ biến và được công nhận tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, để đạt được chứng chỉ này, Công ty Vinatex Phú Hưng đã nỗ lực giảm lượng phát thải khí nhà kinh ra môi trường trong hoạt động sản xuất. 

Từ chiến lược phát triển đến hoạt động thực thi tại mỗi đơn vị nhà máy của Công ty, Vinatex Phú Hưng luôn chú trọng và hướng đến sự phát triển bền vững. Công ty liên tục cải tiến hoạt động sản xuất để không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn cải thiện các chỉ số phát triển liên quan đến Môi trường – Xã hội – Quản trị tại doanh nghiệp. Trong thời gian đến, Công ty Vinatex Phú Hưng sẽ tiến hành khởi công xây dựng hệ thống Pin mặt trời tại Nhà máy 2. Với công trình này, công ty sẽ ngày càng tạo ra nhiều đơn vị điện tạo ra từ Hệ thống pin mặt trời.

Chứng chỉ IRECS không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực của Vinatex Phú Hưng trong sự phát triển bền vững của Quốc gia và Thế giới mà còn là động lực để Doanh nghiệp tự tin áp dụng những biện pháp cải tiến trong hoạt động sản xuất tại các nhà máy để mang lại những lợi ích bền vững ở tương lai.

Vinatex Phu Hung Joint Stock Company

Quản Trị Tin tức