Đóng

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018

Vào dịp cuối năm 2018 và đón chào năm 2019, Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng đã tổ chức Hội Nghị Người Lao Động năm 2018 vào ngày 01/02/2019 tại hội trường của Trung Tâm tổ chức hội nghị DIAMOND, Huế.

hoinghinguoilaodong2018

Quản Trị Tin tức

Tin tức liên quan